Regaty na jeziorze Witobelskim

W okresie międzywojennym, decyzją poznańskiego Komitetu Towarzystw Wioślarskich, powstał pod Stęszewem tor regatowy na Jeziorze Witobelskim. Pierwsze regaty odbyły się tutaj w 1930 roku, z udziałem wioślarzy z Bydgoszczy, Torunia, Kalisza i Poznania. Na jeziorze Witobelskim odbyły się między innymi opisywane w prasie przedolimpijskie regaty eliminacyjne w roku 1932. W dniach 12 i 13 sierpnia 1939 roku odbyły się na tutejszym jeziorze XX Wszechpolskie Regaty Związkowe o mistrzostwo Polski.

023 Tor regatowy w Witoblu - okres międzywojenny

Tor regatowy nad jeziorem Witobelskim.

019 Regaty na Jez. Witobelskim - 1938 r