Majątek Chmielniki

8

Zabudowania majątku Chmielniki na panoramie wykonanej prawdopodobnie z okien młyna parowego Wiśniewskiego, funkcjonującego przed II wojną światową przy ulicy Kościelnej. Na pierwszym planie widoczna gorzelnia z kominem.

7

Budynek browaru Maxa Hasse’go który funkcjonował na terenie majątku Chmielniki podczas II wojny światowej.

4

Fotografia z 1919 roku, przedstawiająca zbiórkę Straży Ludowej na placu przed majątkiem Chmielniki, przed wspólnym wymarszem na Rynek Stęszewski.