Quest „Stęszew z polotem”

Quest „Stęszew z polotem”

Print

Co to jest Quest?

Polega on na tym, że turysta dostaje/pobiera ze strony broszurkę questową, czyli napisane wierszem zadanie do wykonania. Wędruje zgodnie z instrukcją rozwiązując zagadki i łamigłówki, które doprowadzą do ostatniego punktu, w którym czeka na uczestnika zabawy skrzynia skarbów z pamiątkową pieczęcią. Odcisk pieczęci w miejscu na skarb jest poświadczeniem ukończenia wyprawy. Na zakończenie można się też wpisać do księgi pamiątkowej (Księgi Questowiczów).

Uczestnicy questingu nie tylko biorą udział w zabawie terenowej, ale także zdobywają wiedzę. Świadomość tożsamości regionalnej, historii i dziedzictwa kulturowego jest ważna dla budowania więzi społecznych, poczucia wartości i przynależenia do danej grupy lokalnej.
Mamy nadzieję, że forma questu będzie formą aktywizującą i integrującą wszystkich mieszkańców Stęszewa.

Jak doszło do powstania Questu „Stęszew z polotem”?

We wrześniu 2015 roku jako Fundacja stanęliśmy do konsultacji społecznych w ramach „Programu współpracy Gminy Stęszew  z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”. Zgłosiliśmy wiele propozycji.  Dostaliśmy zielone światło w jednym: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. I tak napisaliśmy projekt  „Kultywowanie tradycji lokalnych gminy” w formie questu.

Bezobsługowy quest to również atrakcyjna i wręcz bezpłatna forma promocji naszego miasta.

Kto stworzył quest „Stęszew z polotem”?

Wiedzę z zakresu historii Stęszewa, dobytku kulturowego i historycznego zdobyliśmy podczas spotkań z pracownikami Muzeum Regionalnego w Stęszewie oraz pasjonatami lokalnej historii. Niezbędna była również wiedza i umiejętności organizacyjne, graficzne, informatyczne i tekstowe – to zasługa nauczycieli i uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie.

W ten sposób utworzyliśmy twórczą grupę questową powołaną przez Fundację aktywnyStęszew.pl. Cała grupa przeszła szkolenie z tworzenia questów, którą zapewne wykorzystamy jeszcze wielokrotnie.

Po wielu rozmowach i poszukiwaniach, jako narratora questu wybraliśmy zasłużonego ojczyźnie, urodzonego w Stęszewie – powstańca, uczestnika wojny polsko – bolszewickiej, zamordowanego w Katyniu– Józefa Szyftera, pilota. Uzyskaliśmy zgodę żyjącej córki Józefa Szyftera – pani Sylwierii Szyfter, która wręcz zaraża pozytywną energią.

Po napisaniu tekstu questowego znaleźliśmy chętnych do testowego przejścia, tzw. grupy „demo”  – to były emocje! – pierwszy test wyszedł pozytywnie.

Zgłosiliśmy się również do  Pracowni Krajoznawczej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Całość została przetestowana i pozytywnie zatwierdzona. Dzięki temu weszliśmy do znakomitego grona „Questów Wielkopolskich”.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, wspierającym i dodającym pozytywnej energii

Tekst questu „Stęszew z polotem” do pobrania ze stron internetowych: Gimnazjum im. Powstańców Wlkp., Muzeum Regionalnego w Stęszewie, Urzędu Gminy Stęszew oraz regionwielkopolska.pl

Więcej questów znajdziesz na: www.regionwielkopolska.pl www.questy.com.pl www.questing.pl

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka Odznaka Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka Odkrywców Tajemnic”. Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Serdecznie polecamy taką formę turystyki

 

KODY QR:

  1. Regaty na jeziorze Witobelskim
  2. Majątek Chmielniki
  3. Rynek w Stęszewie
  4. Biogram Jana Szyftera