Józef Szyfter

770

Józef Szyfter (1893-1940)

Kapitan WP, lotnik, oficer 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Urodzony 26 lutego 1893 roku w Stęszewie jako syn Walentego i Anny zd. Weychan. Za działalność w polskich organizacjach usunięty przez władze pruskie z poznańskiego gimnazjum Św. Marii Magdaleny. Podjął naukę kupiectwa. W październiku 1913 roku wcielony do armii niemieckiej z przydziałem do formacji balonowych. W listopadzie 1918 roku wrócił do Stęszewa. Po wybuchu powstania w Wielkopolsce zorganizował kompanię stęszewską, liczącą 120 ludzi. Mianowany też został komendantem miasta. Dowodził kompanią na odcinku zachodnim, pod Rakoniewicami, Wolsztynem, Kopanicą, Kargową i Babimostem. Dekretem Naczelnej Rady Ludowej z 21 lutego 1919 roku mianowany został podporucznikiem 16 maja tego roku i przydzielony został do oddziałów lotniczych. Objął dowództwo 2 kompanii Stacji Lotniczej w Ławicy. Ukończył kurs pilotażu. W działaniach wojennych 1920 roku dowodził Toruńską Eskadrą Lotniczą. Za męstwo na polu walki odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 klasy. 20 października tego roku odniósł ciężkie rany w wyniku rozbicia samolotu. W szpitalu przebywał do września 1921 roku. Po powrocie ze szpitala pełnił nadal służbę w 3 pułku lotniczym, m. in. jako dowódca kompanii, a następnie komendant Portu Lotniczego w Poznaniu. W 1926 roku, w stopniu kapitana przeszedł do rezerwy. Do wybuchu wojny dzierżawił majątki ziemskie. Do 1939 roku zmobilizowany do 3 bazy lotniczej w Poznaniu. Po ewakuacji na wschód i agresji radzieckiej na Polskę wzięty do niewoli i osadzony w obozie w Kozielsku. Zamordowany przez NKWD wiosną 1940 roku. Odznaczony był także dwukrotnie Krzyżem Walecznych i medalami.